Publikationen von A. Hoerold

Zeitschriftenartikel (1)

Zeitschriftenartikel
Liu, Y.; Geyer, R.; van Zanten, M.; Carles, A.; Li, Y, Y.; Hoerold, A.; van Nocker, S.; Soppe, W. J. J.: Identification of the Arabidopsis REDUCED DORMANCY 2 Gene Uncovers a Role for the Polymerase Associated Factor 1 Complex in Seed Dormancy. PLoS One 6 (7), 10.1371/journal.pone.0022241, S. e22241 (2011)
Zur Redakteursansicht